ABB tar hem beställningar till Blaiken

Bild: BlaikenVind

ABB har tagit hem två stora order på kraftutrustning till vindkraftparken Blaiken. Beställare är Svenska Kraftnät samt BlaikenVind AB och det totala ordervärdet är 110 miljoner kronor.

Beställningen från BlaikenVind AB innebär att ABB ska svara för projektering, konstruktion och installation av en komplett transformatorstation. I leveransen ingår två krafttransformatorer på 150 MVA med en märkspänning på 415/33/33kV, ett 36kV ställverk samt relä- och kontrollutrustning.

I direkt anslutning till transformatorstationen ska ABB, på uppdrag av Svenska Kraftnät, bygga ett 400kV utomhusställverk med 4 ställverksfack och utrustat med ABB:s frånskiljande brytare Combined. Relä- och kontrollutrustningen placeras i ett gemensamt kontrollrum för 400kV och 36kV ställverken.

– Vi är mycket glada över det stora förtroende som ABB har fått i detta viktiga projekt för utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i Sverige, säger Per Åström, ansvarig säljare vid ABB Svensk Försäljning i Luleå.

Blaiken ligger i ett lågfjällsområde mellan Sorsele och Storuman och utbyggnaden av vindkraftparken kommer att ske i etapper. Den beräknas vara fullt utbyggd år 2015 och ska då bestå av 90 vindkraftverk med en installerad effekt på 225 MW.

– En stor fördel är närheten till 400kV ledningen till Juktans vattenkraftstation. Det innebär att transformatorstationen för vindkraftparken enkelt kan anslutas till det nationella stamnätet, säger Per Åström.

En stor del av kraftutrustningen kommer att tillverkas vid ABB i Ludvika och allt skall vara klart att ta i drift i mars 2012.