Chalmers redo att kommentera FN:s klimatrapport

Foto: sxc

Söndag den 13 april presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den tredje delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Forskare från Chalmers är beredda att kommentera.

I den tredje delen bedömer forskarna alla relevanta alternativ för att begränsa klimatförändringarna, genom att begränsa eller förhindra utsläpp av växthusgaser och att öka aktiviteter som tar bort växthusgaser från atmosfären.

Chalmers har därför samlat nio forskare som har stor kunskap om de frågor delrapporten behandlar, i en egen expertlista. De kan kommentera det som avhandlas på klimatpanelens möte i Berlin i Tyskland. Därutöver finns många forskare på Chalmers som är experter på de olika tekniska metoder och system som kan begränsa eller förhindra utsläpp.

Bland annat deltar Björn Sandén som forskar kring tekniska lösningar på klimatproblemet, till exempel om förnybar energi helt kan ersätta fossila bränslen och om elbilar fixar utsläppen i transportsektorn. Han har också koll på den teknikutveckling som faktiskt sker, som att sol- och vindkraft växter snabbare än någon förutspått. Sammantaget kan han kommentera vilka politiska styrmedel som behövs för att det skall ske på än större skala och vad detta kan betyda för industrin. Björn är biträdande professor på Chalmers avdelning för miljösystemanalys.