Swedish Maritime Day tog upp svensk potential offshore

Foto: sxc

Den 8 april anordnades Swedish Maritime Day, en mötesplats som samlar intressenter från hela den maritima sektorn – näringsliv, forskning, offentliga institutioner, politiken och intresseorganisationer. I år hölls eventet på Svenska Mässan i Göteborg och ett av ämnena var en av talarna var havsbaserad vindkraft.

Anders Nilsson, vd på Blekinge Offshore, pratade om att bygga en vindkraftspark utanför Blekingekusten.

– Parken kan producera fem procent av det svenska behovet av ström, ungefär lika mycket som kärnkraftverket Barsebäck som vi stängde. Blekinge Offshore blir en investering på 50 miljarder, det är det största infrastrukturprojektet i Sverige, säger Anders Nilsson som helt klart gillar vindkraften.

– Vi har tio av de största elintensiva industrierna i Sverige som finansiärer i projektet. De måste ha långsiktig översikt över sina elkostnader och det får de med vindkraft. Vi gör en stor investering vid ett tillfälle, drift och underhåll kan vi sedan räkna fram på ettöringen över 25 till 30 år. Det är också 25 till 30 års båtåkande ut till vindkraftsparken, det kommer att betyda mycket lokalt, säger Anders Nilsson som dock väntar på de sista tillstånden innan några av hans planerade vindkraftverk kan börja byggas, ett problem han delar med andra.

– Vi har över 400 ansökningar om att bygga havsbaserade vindkraftverk i Sverige men inget som byggs för närvarande. Vi måste få igång en del av de här projekten, säger Stefan Ivarsson, vd Scandinavian Wind.