Big Glenn fortsätter snurra

Foto: Göteborg Energi

Göterborg Energi har sagt att de kommer att fortsätta att driva turbinen GE 4.1-113, trots GE's  beslut att inte ta modellen i serieproduktion.

Turbinen restes i Göteborg i samarbete med Göteborg Energi 2011 med planer på havsbaserad vindkraftproduktion och tillverkning av turbinen 4.1MW i Norge, Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Göteborg Energi köpte turbinen av GE kort efter att den var installerad.

När GE tog tillbaka planerna lämnades Göteborg Energi med en prototyp och frågor kvarstod om vad som skulle hända när det femåriga serviceavtalet går ut 2016.

Men Göteborg Energi har nu bekräftat att deras planer är att fortsätta driva vindkraftverket, känt som Big Glenn, under hela dess livslängd.