Blir nationella stödsystem olagliga?

Foto: Martin von Brömssen

Åländsk vindkraft kan ställa till stor oreda för produktionen av grön el i både Sverige och resten av EU. Ålänningarna vill ta del av svenska stödmiljarder och har så här långt rätten på sin sida, skriver processnet.se.

Enligt EUs generaladvokat strider det svenska systemet för elcertifikat mot EUs regler om fri rörlighet av varor och tjänster, vilket innebär att nationella stödsystem till grön el är olagliga.

– Går EU-domstolen på samma linje betyder det att vindkraftsägare kan välja det land där stödsystemet är mest fördelaktigt, säger Camilla Rosenberg, chefsjurist på Energimyndigheten i ett uttalande.

Idag har dock de flesta länder stödsystem för vindkraft eftersom det är en energiform som inte på egen hand kan konkurrera med andra energislag. Men stödsystemen har stora skillnader mellan de olika medlemsländerna.

Svenska vindkraftsägare subventioneras med 17 till 18 öre per kilowattimme medan ersättningen i Danmark 60 öre eller mer.

Ålands Vindkraft AB anser sig ha rätt till de svenska elcertifikaten eftersom elnäten är sammankopplade men 2010 nekades Ålands vindkraft stöd i form av svenska elcertifikat.

EU-domstolens generaladvokat Yves Bot anser nu att ett nationellt stödsystem strider mot EUs regler om fri rörlighet för varor och att ålänningarna därför inte får stängas ute från systemet med elcertifikat. 

– Går domstolen på generaladvokatens förslag blir det ett sammanbrott i Bryssel. Konsekvenserna blir så långtgående att de är svåra att överblicka, spår Gustav Ebenå, chef för analysavdelningen på Energimyndigheten i ett uttalande.