Bixia skaffar vindkraftverk åt ÖoB

Foto: sxc.hu

Runsvengruppen, som driver över 100 ÖoB-varuhus, har med hjälp av Bixia, hyrt tre vindkraftverk. En stor del av företagets varuhus blir därmed självförsörjande på el från egen vindkraftsproduktion.

– Bixia har varit vår el-partner under många år och tillsammans med dem har vi hittat den här lösningen som är gynnsam både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Mats Hillman, ekonomichef på Runsvengruppen.

Bixia satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med sina kunder. Dels bygger företaget vindkraftverk med kunderna som delägare, dels köper man in en stor andel förnybar el direkt från producenter av förnybar el.

Inom Bixia är man övertygad om att vi endast sett början på en trend där allt fler väljer att bli egna producenter. Förutom vindkraft har intresset för solel vuxit det senaste året.

– Det här är en mycket positiv trend som ligger helt i linje med vår affärsidé. Jag är säker på att investeringarna och eller leasing av egen förnybar produktion kommer att öka markant under nästa år, säger Flemming Christoffersen, försäljningschef företagsmarknad på Bixia.