Vattenfall gör rekordinvesteringar i elnäten

Foto: sxc.hu

Nu så ökar Vattenfall Eldistribution kraftigt sina investeringar på elnäten. Bolaget ökar, från normalt tre miljarder kronor, till fyra miljarder kronor under 2014. Under de närmaste åren kommer Vattenfall att göra en särskild satsning för att öka leveranssäkerheten i norra Sverige och samtidigt möjliggöra anslutning av mer vindkraft.

– Vi ökar nu takten på våra om- och utbyggnadsprojekt. 2014 kommer att bli det år Vattenfall investerar mest i elnäten någonsin för att både förbättra leveranskvalitén till kund och fortsätta att ansluta förnybar energi i hög takt, säger Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.   Vattenfall investeringar motsvarar cirka tio procent av den svenska energibranschens totala investeringar och fyra procent av svensk industris totala investeringar. Under de senaste tio åren har Vattenfall investerat totalt omkring 17 miljarder kronor i det svenska elnätet.

Bolagets ledningsnät i lands- och glesbygd kräver en långsiktig underhålls- och investeringsplanering. Sedan 2004 har Vattenfall isolerat och grävt ned 1 700 mil elledningar i områden som på grund av vädret har varit hårt drabbade av strömavbrott.

Under 2013 påbörjades nätplanering för en storsatsning i norra Sverige. Satsningen beräknas vara klar om drygt 5 år och omfattar ombyggnation av 500 mil elnät, där oisolerad luftledning byts till jordkabel och isolerad luftledning. Dessutom breddas ledningsgator motsvarande omkring 200 mil.

– Investeringarna omfattar nya ledningar, transformatorstationer och ny teknik som ökar automatiseringen i elnätet vilket hjälper oss att snabbare hantera avbrotten. Vi ser att de satsningar vi gör resulterar i färre och kortare avbrott till följd av väder och vind, säger Annika Viklund.

Samtidigt höjer Vattenfall kapaciteten i elnätet för att ta emot en växande andel vindkraft och för att ansluta nya kunder. Elnätet har en central roll i omställningen mot mer miljövänlig energiproduktion och en trygg och stabil infrastruktur är en förutsättning för en väl fungerande elmarknad. En ökad användning av el- och hybridbilar ställer också nya krav på elnätet.