Ny algoritm kan förbättra små vindsnurrors effektivitet

Vindturbinprototypen som tagits fram för att testa den nya algoritmen. Ill: Basque Research

Små vindkraftverk har de senaste åren fått stort uppsving. Dessvärre lämnar deras verkningsgrad en del övrigt att önska. Forskare har nu utvecklat en algoritm för att göra deras styrsystem mer effektiva.

Små vindkraftverk placeras ofta i områden där vindförhållandena är mindre gynnsamma. Där tenderar vindstyrkan att varierar mer än på de platser där stora vindkraftverk installeras, i bergsområden eller längs kusten.

– Styrsystemen för nuvarande vindkraftverk är inte anpassningsbara, med andra ord saknar deras algoritmer förmåga att anpassa sig till nya situationer, säger Iñigo Kortabarria , en av forskarna i den spanska forskargruppen APERT (Applied Electronics Research Team) som tagit fram algoritmen.

Syftet med forskningen är ”att utveckla en ny algoritm som kan anpassa sig till nya förhållanden eller till de förändringar som sker i vindkraftverk”.

Vindhastigheten och vindturbinens hastighet måste vara direkt kopplade till varandra för att den sistnämnda ska vara effektiv. Ju mer synkroniserade de är, desto bättre. Man kan säga att algoritmen definierar hur vindturbinens anpassar sig till förändring.

Forskarna har också testat sin algoritm i ett testområde utformat med hänsyn verkliga vindförhållanden.

– Testerna visar tydligt att den nya algoritmens anpassningsbarhet förbättrar energieffektiviteten när vindförhållandena är varierande,  säger Kortabarria.