Vattenfall halverar investeringarna i vindkraft

Foto: Vattenfall

Vattenfall kommer att minska satsningarna på att bygga nya vindkraftverk. Det är mer lönsamt för bolaget att investera i bolagets nuvarande befintliga kol-, vatten och kärnkraftverk, skriver svt.se.

Trots subventioneringen halverar Vattenfall sina investeringar i nya vindkraftverk både i Sverige och Europa.

Enligt bolagets tidigare investeringsplan var 20 miljarder kronor budgeterat för ny vindkraft men nu enbart 11 miljarder kronor.

– Lönsamheten och prisnivåerna måste upp till en annan nivå än de är idag. Lite förenklat kan man säga att all ny energiproduktion kräver ett pris på mellan 50 till 70 öre per kilowattimme och kanske ännu högre, jämfört med dagens 30 öre per kilowattimme, säger Vattenfall Nordens strategichef Andreas Regnell.

Under förra året gjorde Vattenfall ett betydligt sämre resultat jämfört med tidigare, vilket också bidrar till att bolaget valt att satsa mer på de befintliga kol- och kärnkraftanläggningarna eftersom det är mer lönsamt.

Vattenfall investerar nästan lika mycket pengar som man tidigare planerat från 39 miljarder till 36 miljarder kronor.

Men Vattenfall får kritik från de rödgröna partierna.

– Det går stick i stäv med deras planer om att minska koldioxidutsläppen från 90 miljoner ton till 65 miljoner ton koldioxid och jag ser inte att man kommer att klara av den målsättningen i och med att man minskar andelen förnybar energi, säger Vänsterpartiets energipolitiska talesperson Kent Persson.