Valberedningens förslag till styrelse i Arise

Foto: Arise

Arise valberedning föreslår omval av ledamöterna Joachim Gahm, Peter Nygren och Maud Olofsson inför årsstämman i Arise den 6 maj 2014. Pehr G Gyllenhammar har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. Vidare föreslås att Jon Brandsar och Peter Gyllenhammar väljs till nya styrelseledamöter i Arise. Valberedningen föreslår även att Joachim Gahm väljs som ny styrelseordförande.

– Jag har varit ordförande i bolaget ända sedan 2007. Detta är en bra tidpunkt för mig att lämna över, säger Pehr G Gyllenhammar, avgående styrelseordförande. Jon Brandsar, född 1954, var tidigare ledamot i Arise mellan 2008-2013. Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2014 och ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman den 6 maj 2014. Valberedningen består av Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Joachim Gahm (utsedd av grundare med familj och bolag), Albert Haeggström (Länsförsäkringar), Peter van Berlekom (Nordea Fonder) samt styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar. Aktieägare som representerar erforderlig majoritet av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag.