Samebyar oroas av vindkraft

Foto: O2

Både Gällivare och Pajala kommun är positiva till den planerade vindkraftparken Lehtirova, precis vid kommungränsen. Men samebyarna Girjas och Tärendö är inte lika förtjust över planerna, skriver Sveriges radio.

Det är O2 Vindkompaniet som vill uppföra 52 vindkraftverk mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara, som ligger på var sida om kommungränsen.

Den planerade vindkraftparken berör ett vinterbetesområde för Girjas sameby och året-runt-marker för Tärendö koncessionssameby. De båda samebyarna är oroliga över att den planerade parken innebär störningar på rennäringen.

Enligt Tärendös vice ordförande Ove Hallergen kommer den planerade vindkraftparken att skära av viktiga betesområden för renarna.

Vindkraftparken har fått klartecken från både Pajala och Gällivare kommun utan att beröra rennäringen överhuvudtaget i sina remissvar.

Kommunerna har inte heller haft några samråd med samebyarna.

– Vår uppgift är inte att ha kontakt med samebyarna, det sköter exploatören. Vi lämnar vårt yttrande utifrån miljömässiga och naturvårdsmässiga faktorer, säger Evgeny Krakov, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Pajala kommun

O2 Vindkompaniet har i sin miljökonsekvensbeskrivning gjort bedömningen att störningarna på rennäringen blir måttliga och de menar även att störningarna vid byggandet av själva parken kan minimeras genom att byggfasen sker på sommaren.

Men Tärendös vice ordförande Ove Hallergren är inte övertygad om att störningarna kommer att bli måttliga.

– Ingenting är till fördel för oss. Om man varit under ett vindkraftverk så vet man hur det låter och surrar. På vintern flyger det omkring stora istappar. Jag kan inte tänka mig att detta är till gagn för rennäringen. Varenda vindkraftverk tar bort betesmarker för oss.