Danskarna betalade mer för vindkraftverk under 2013

Vindparken Anholt Park. Foto: Vindmølleindustrien

Kostnaden för att hålla de danska vindkraftverken igång ökade ifjol med 28 procent jämfört med 2012. Det var dock väntat enligt de danska vindkraftsägarnas förening på grund av den nybyggda rekordstora vindparken Anholt Park.

Hela 4,6 procent av den danska elräkningen gick åt för att hålla turbinerna i spinn under 2013. Totalt uppgick vindkraftägarnas och nätoperatörernas slutliga räkning till 3,1 miljarder danska kronor (3,6 miljarder svenska kronor).

Det framgår av en beräkning som har utförts av det danska Vindkraftindustriförbundet (Vindmølleindustrien).  Flera konsulter i Danmarks miljö-ekonomiska råd föreslår därför att regeringen sätter stopp för utbyggnaden av grön energi, inklusive vindkraft.  Konsulterna anser att danska klimatmål är för dyra.

Orsaken till denna anmärkningsvärda kostnadsstegring anses vara den nya vindkraftparken vid Anholt. Under förra året betalade danskarna totalt 5,3 miljarder danska kronor i skatt för grön el.