Elbolaget Bixia redovisar rekordsiffror

Foto: Martin von Brömssen

Bixia redovisar ett resultat för 2013 på 80,7 miljoner kronor före skatt, vilket är en fördubbling jämfört med året innan. Systerbolaget Bixia ProWin, som gjort sitt första helårsbokslut, redovisar en vinst på 8,8 miljoner kronor.

Trots att elmarknaden inte haft någon tillväxt det gångna året har Bixia lyckats öka både resultat och omsättning.

– Som representant för styrelsen är det roligt att se att Bixia fortsätter utvecklingen av sin verksamhet vilket har gett en rimlig och bra avkastning till ägarna. Det är också glädjande att se höjda värden i Bixias kundmätningar under året, säger Ander Jonsson, styrelseordförande i Bixia.

Unik affärsmodell Samarbetet mellan systerbolagen Bixia (som säljer el) och Bixia ProWin (som äger, bygger och driftar vindkraftverk tillsammans med kunderna) samt delägarna är en unik affärsmodell.

– Vi satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med våra kunder. Inom Bixia ProWin bygger och förvaltar vi vindkraftverken tillsammans med kunderna där Bixia sedan köper överskottselen och säljer vidare, en unik affärsmodell som vi själva har utvecklat. Vi ser en tydlig trend där fler företag vill ta ett eget klimatansvar och samtidigt bli sina egna producenter, en utveckling som vår affärsmodell möjliggör, säger Tom Istgren, vd Bixia.

Butiksetablering – en strategisk satsning Under 2012 sjösatte Bixia sitt butikskoncept som första elbolag i detaljhandeln. Butiksetableringen, som är riksomfattande, har fortsatt under 2013 och i dagsläget har Bixia totalt fem butiker.

– Butikerna är en viktig strategisk satsning som gör att vi kommer närmare våra kunder och kan ge en bättre service. Nära är ett ledord för oss och jag är övertygad om att butikerna och vår lokala närvaro har bidragit till att vi lyckats öka vår kundnöjdhet och ligger nu en bra bit över branschgenomsnittet, säger Tom Istgren.

­Elmarknadens utveckling - mer förnybart in i systemet Sverige är det mest elberoende landet inom EU men också det EU-land som producerar störst andel förnybar el.

– Vi i Sverige har helt fantastiska förutsättningar jämfört med andra europeiska länder. Vi har inte bara stor tillgång på vattenkraft, i vårt glesbebyggda land finns också många bra lägen för sol och vind. Vår vision inom Bixia är att all el ska komma från förnybara källor. En vision som vi i högsta grad är med och förverkligar tillsammans med våra kunder, säger Tom Istgren.