Ny metod att mäta vibrationer i vindkraftverk

Foto: sxc

Tidigare har det varit svårt att få en helhetsbild av hur stora vibrationerna i ett vindkraftverk är. Att mäta med hjälp av sensorer monterade i verket är svårt, eftersom de ger data endast vid mätpunkten. Forskare vid Fraunhoferinstitutet IOSB har nu tagit fram en laserbaserad mätutrustning som på flera hundra meters avstånd kan ge en bild av vibrationerna.

Under normal drift kan vibrationer i vindkraftverk vara omfattande både i torn och rotor. Vibrationerna kan under dessa förhållanden uppgå till 1 meter och utgör en stor påfrestning på materialet och kan i värsta fall orsaka driftstopp.

Det är därför viktigt att analyserar dessa vibrationer för att kunna förbättra och underhålla vindkraftverken på bästa sätt. Svårigheten har, fram tills nu, varit att vibrationerna endast har kunnat mätas vid en fast mätpunkt på själva verket.

Forskare vid Fraunhoferinstitutet IOSB har nu tagit fram en laserbaserad mätutrustning som på flera hundra meters avstånd kan ge en bild av vibrationerna.

Kamera och laser är fästa vid ett huvud som kan tilta och rotera för att följa de snurrande rotorbladen. Kameran tar bilder som den sänder till ett bildanalyssystem som skapar en virtuell modell av rotorbladen som utgångspunkt. Med hjälp av det rörliga huvudet mäter laserns sedan vindkraftverkets rörelser. Laserpunkten har en diameter på två till tre centimeter. Systemet kan även användas för vibrationsanalyser av havsbaserade kraftverk.

Mätsystemet ska göra det lättare för ägare av vindkraftanläggningar att avgöra när åtgärder behöver sättas in antingen för reparation eller att skrota hela kraftverket.

Utrustningen kommer att demonstreras på elektronikmässan Cebit i Hannover 10 - 14 mars.