Siemens har utvecklat brandskydd för vindkraft offshore

Foto: Siemens

Siemens har utvecklat ett automatiskt system som släcker bränder i havsbaserade  vinturbiner. De första systemen är installerade i Riffgat projektet i Nordsjön utanför Tyskland.

Systement är designat för att minska risken för fara för de som arbetar på plats med havsbaserad vindkraft men även för att minska maskinskador på grund av brand.

Systemet, The Active Fire Fighting System (AFFS), använder intelligenta brand detektorer som varnar om det börjar brinna i maskinhus eller torn. Varningssignalen aktiverar ett brandsläckningssystem men nitrogengas. Nitrogengasen späder ut koncentrationen av syre i luften så att det blir en miljö där explosion och brand inte kan uppstå.