Smörjmedel förbisedd nyckel till lönsam vindkraft

Det är viktigt att använda ett smörjmedel som är rätt utifrån klimatets och vindkraftverkets förutsättningar. Foto: Klüber Lubrication Nordic

Vindkraftverk utsätts för enorma påfrestningar inte bara i form av vind, utan får även stå ut med stora temperaturskillnader, rost och ofta havsvatten. Samtidigt är vindkraftverk en långsiktig investering som måste ”stå och gå” under många år för att bli lönsam. Lösningen på den här utmaningen kan mycket väl vara smörjmedel.

Totalkostnaden när ett vindkraftverk drabbas av en lagerskada kan vara betydande, framför allt om generatorn skadas. En skada på generatorlagret kan kosta uppemot en miljon kronor att byta och reparera. Samtidigt är kostnaderna för smörjmedel som ökar anläggningens driftsäkerhet och minskar de oplanerade avbrotten försumbara. Under en livstid på 20 år kostar det bara några tusenlappar.

Vissa ställen är mer krävande att smörja än andra i ett vindkraftverk. För att ta ett exempel leder vindriktningen på många platser ofta till att bara en liten del av de öppna kuggarna i bladlagren har kontakt med varandra. I kraftöverföringen som förflyttar maskinhuset har ofta bara några få tänder i drivningen kontakt med varandra.

- Det här är en typisk sak som är lätt att glömma. Även de oanvända delarna av kuggarna måste skyddas mot korrosion, säger Thomas Jørgensen, Sales Development Manager Wind på Klüber Lubrication, ett företag specialiserat på smörjmedel.

Utvecklingen går fort Utvecklingen går fort på vindkraftverk idag. Ska lönsamheten i en vindkraftpark följa med i den utvecklingen är det viktigt att inte underhållet halkar efter.

- En del av våra kunder eftersmörjer fortfarande de öppna drivsystemen manuellt, men allt fler använder centrala smörjsystem istället för att minska driftstoppen. Men eftersom de olika rullagren i ett vindkraftverk skiljer sig mycket åt tror de ofta att det behövs olika smörjmedel från flera olika tillverkare. Idag räcker det faktiskt med två specialsmörjmedel för hela vindkraftverket. Det har gjort det betydligt enklare, säger Thomas Jørgensen.

Serviceföretagen måste dessutom ta hänsyn till olika smörjmedelsrekommendationer beroende på turbintillverkare och turbintyp. Det betyder kostnader för logistik, lagerhållning, avfallshantering och ständig risk för förväxlingar. Det kan även uppstå problem i de fall vissa smörjmedel inte finns tillgängliga över hela världen.

Rätt smörjmedel ökar effektiviteten Vad är då viktiga egenskaper för smörjmedel för vindkraftverk? Brett användningstemperaturområdet behövs, gärna på -40 till +150 °C. Andra viktiga egenskaper för att få en störningsfri drift är bra fettfördelning, doserbarhet i de centrala smörjningssystemen och definierad oljeseperation. Slutligen behövs tillsatser som ger skydd även vid driftstopp eller långsam gång då det inte byggs upp någon tillräcklig hydrodynamisk smörjfilm.

- Vi ser att rätt smörjmedel betyder ett rejält uppsving i lönsamheten för vindkraftverk. Vi har flera kunder som sett ökningar i tiotals procent efter att ha valt smörjmedel med rätt egenskaper. Att driftstoppen dessutom minskas gör ju inte saken sämre, avslutar Thomas Jørgensen, Sales Development Manager Wind på Klüber Lubrication.