Skånska Energi säljer vindkraftverk i Hovby

Foto: sxc.hu

Skånska Energi har beslutet att sälja vindkraftverken i Hovby utanför Kristianstad.

Två av Skånska Energis fem vindkraftverk är belägna i Hovby. Vindkraftverken är mer än 15 år gamla, vilket innebär att elcertifikatutdelingen har upphört. Därför har Skånska Energi tagit ett strategiskt beslut att avyttra vindkraftverken.

- Med låga ersättningsnivåer för den producerade kraften och med risk för höga reparationskostnader de kommande åren ligger beslutet rätt i tiden. Sitens belägenhet omöjliggör dessutom tillstånd för att uppföra ett nytt större verk, säger Per Eliasson, vd för Skånska Energi.Vindkraftverken i Hovby kommer att nedmonteras och exporteras utomlands.