Varannan svensk vill ha mer vindkraft

Foto: Magnus Samuelsson

Vindkraftsproduktionen i Sverige har aldrig varit så hög som under 2013. En ny undersökning som genomförts av elbolaget Bixia, visar även att 56 procent av svenskarna tycker att Sverige ska satsa mer på vindkraft.

Bredvid vattenkraften och kärnkraften utgör vindkraft ett tredje ben i Sveriges elförsörjning. Och intresset för vindkraft är stort.

– Vindkraften har verkligen medvind och överhuvudtaget ser vi ett ökat intresse för förnybart bland våra kunder, vilket också bekräftas i den här undersökningen, säger Magnus Olsson, privatmarknadschef på Bixia.

2013 var året då vindkraften slog rekord i Sverige. Sammanlagt stod vindkraften för över sex procent av den totala elproduktionen vilket är nästan två procentenheter mer än 2012. Den ökade tillgången på vindkraft, jämte annan stabil produktion och minskad efterfrågan pressade ner elpriset.

– Den blåsiga hösten och vintern pressade ner elpriserna kraftigt. Under december hade vi de lägsta elpriserna sedan 2006, säger Magnus Olsson.