98 vindkraftverk planeras norr om Axmarby

Foto: Marcus Samuelsson

Mellan Gävle och Söderhamns kommuner planerar skogsbolaget Bergvik att anlägga vindkraftparken Ödmården. Bolaget har sökt tillstånd för 98 verk som kan bli upp till 220 meter höga inklusive rotorblad, skriver Arbetarbladet.

– Detta är trakter där det är lämpligt att utveckla vindkraft och vi vill ge vårt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som pågår, säger projektledaren Per Skyttner på Bergvik skog.

Miljöprövningsdelegationen i Dalarna, har begärt in kompletteringar av bolaget vilket gör att ärendet för tillfället väntar på beslut. Det aktuella området kommer förmodligen dessutom att märkas ut som kommunalt intresse för vindkraft eftersom Söderhamns kommun just nu arbetar med att ta fram en ny översiktsplan där de fått detta som förslag.

Inom föreningen Hyttan, som driver Axmar bruk, är man dock angelägen om att vindkraften inte ska synas eller höras till kulturreservatet. Och de har framfört sina åsikter till kommunen.

Bergvik skog har i tillståndsansökan uppgett att upp till ett tiotal verk kan bli synliga från bruket.

Per Skyttner hoppas att bygget kan börja i slutet på 2016. Om alla 98 verken blir verklighet beräknas 400 till 500 tillfälliga jobb skapas, liksom 30 till 35 permanenta.