Nya riktlinjer för vindkraftverk vid flygplatser

Foto: sxc.hu

Det ska bli enklare att bygga vindkraft i närheten av flygplatser utan att luftfarten påverkas negativt. Enligt beräkningar underlättas etablering på cirka 25 procent av Sveriges totala yta. Därför tas det nu fram nya riktlinjer.

Det har hittills varit problematiskt med att etablera vindkraftverk i närheten av flygplatser. Därför har LFV, Trafikverket, Swedavia samt Svenska Regionala Flygplatser tagit fram nya, gemensamma rekommendationerna för etablering av vindkraft i närheten av flygplatser. Samråd har skett med Energimyndigheten, branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening som anslutit sig till arbetsgruppens resultat.

De nya rekommendationerna innebär att etablering av mindre vindkraftverk kan göras nära flygplatsen medan större vindkraftverk kan etableras längre ifrån. I varje specifikt fall så måste en flyghinderanalys fortfarande genomföras.

– Målet med detta samarbetsprojekt är att vindkraft och luftfart kan samexistera, och att kunna bidra till att Sverige når planeringsmålet för vindkraft. Det blir tydligt hur och var man kan bygga vindkraftverk utan att det påverkar luftfarten negativt, säger Karin Bergenås på Trafikverket.

Med hjälp av rekommendationerna kan vindkraftprojektörer och flygplatshållare få en indikation redan i planeringsstadiet om ett tilltänkt område är lämpligt för vindkraftsetablering. Enligt Swedavias beräkningar underlättas därmed en etablering av vindkraftverk på en yta i storleksordningen 25 procent av Sveriges totala yta.