Vattenfall minskar anslaget till vindkraft

Foto: Vattenfall

Vattenfall drar ner på utgifterna för vindkraft med 46 procent trots att de räknar med att vindkraften ska stå för den största tillväxten under de kommande fem åren, skriver Windpowermonthly.

Vattenfalls totala investering över perioden är satt till 105 miljarder kronor varav 17 procent, vilket motsvarar 17,9 miljarder är öronmärkta för tillväxtområden.

Resterande kommer att gå till underhåll eller vara icke produktionsrelaterade investeringar. Av de öronmärkta pengarna för tillväxtområden kommer vindkraft få 58 procent, 10,30 miljarder kronor, fördelat under en femårsperiod.

Detta är betydligt mer än vad till exempel kol (19 procent) och gas (5 procent) får. Men investeringen i vindkraft under åren 2014-2018 är ändå 46 procent lägre än förväntat. Anslaget för perioden 2013-2017 var 19,29 miljarder kronor.