Siemens väljer ISS vid vindkraftbygge

Foto: Siemens

När Siemens bygger en ny vindkraftspark utanför Ramsele i Ångermanland blir det ISS som ansvarar för servicen i anslutning till byggprojektet och det tillhörande boendet. Siemens har tecknat ett avtal med ISS om en rad integrerade servicelösningar.

Siemens, som är en av världens ledande leverantörer av vindkraftverk, medverkar i utbyggnaden av ett antal vindkraftsparker i norra Sverige i samarbete med Statkraft SCA. När man nu bygger en ny vindkraftpark utanför Ramsele i Ångermanland kommer ISS att ta hand om samtliga servicetjänster i anslutning till bygget.

I uppdraget ingår att tillhandahålla boende, mat, receptionsservice, tv/internet samt tvättservice och städning för de 80 personer som kommer att arbeta vid vindkraftsparken under dess uppbyggnad. Byggprojektet startar under första kvartalet 2014 och kommer att pågå under två år.

Det är andra gången Siemens väljer ISS som serviceleverantör under uppbyggnaden av en vindkraftpark. ISS stod även för all service när vindkraftparken i Bräcke, Jämtland, byggdes.

– Vi är otroligt stolta och glada över att Siemens väljer att fortsätta vårt samarbete i form av ett helt nytt avtal. Det är ett bevis på att kunden är nöjd med vår leverans och ser oss som en professionell samarbetspartner. Vi har haft stor nytta av vår breda kompetens inom servicelösningar till industrisektorn för att förstå och motsvara kundens behov, säger Stefan Svensson, affärsenhetschef ISS.

Det nya avtalet mellan Siemens och ISS har ett värde om cirka 30 miljoner kronor.