Ökad förlust för Vestas

Foto: Vestas

Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet på -69 miljoner euro (-39). Väntat var enligt SME Direkt ett rörelseresultat på -31,5 miljoner. Före skatt blev resultatet -118 miljoner (-57) och netto -85 miljoner (-39). Väntat var -44,9 miljoner respektive -33,6 miljoner, enligt SME. Omsättningen uppgick till 1.060 miljoner euro (849). Här spådde SME Direkt en omsättning på 1.039 miljoner. Rörelsemarginalen var -6,5 procent, mot väntade -3,3 procent. Vestas håller fast vid de utsikter som getts, men förväntar sig nu en annan fördelning under året. Rörelsemarginalen för 2011 väntas alltjämt bli 7 procent samtidigt som omsättningen stiger till 7 miljarder euro, upp från 6,9 miljarder 2010. Orderingången för året beräknas som tidigare hamna inom intervallet 7.000-8.000 megawatt. Merparten av försäljning och resultat väntas dock genereras under det andra halvåret, medan bolaget tidigare förväntade sig en mer jämn fördelning över året. Under första halvåret väntas nu ett nollresultat, jämfört med förlusten på 219 miljoner euro på rörelsenivå under motsvarande period i fjol.

 

Vestas orderingång uppgick till 630 megawatt, eller 0,7 miljoner euro under första kvartalet, vilket enligt bolaget var mindre än väntat. Det berodde främst på att myndighetsprocesser och projektfinansiering drog ut på tiden och att slutliga godkännanden av projekt under förhandling skjutits upp, skriver Vestas i delårsrapporten. Orderstocken uppgick vid slutet av kvartalet till 7.352 megawatt, motsvarande 7,2 miljarder euro. Orderstocken påverkades negativt med cirka 200 miljoner euro på grund av justering för valutakursförändringar. (Nyhetsbyrån Direkt)