"Det behövs mer vindkraft i Skåne"

Foto: Marcus Samuelsson

Länsstyrelsen i Skåne rapporterar att länet behöver tiodubbla produktionen av biogas och vindkraft om klimatmålen ska uppnås, skriver Kristianstadsbladet.

I en aktualiserad klimat- och energistrategi för länet är ett av målen att identifiera och ta till vara Skånes unika förutsättningar att bidra till en omställning av energisystemet och att minska klimatutsläppen.

– Här har Skåne goda förutsättningar, både när det gäller biogas och vindkraft. Men det behövs en kraftig ökning för att vi ska nå målen, säger miljödirektör Annelie Johansson i ett pressmeddelande.

Länet har dock en stor utmaning i att minska energianvändning. Effektivare energianvändning är ett långsiktigt mål för svensk klimat- och energipolitik, men i Skåne har utvecklingen gått åt motsatt håll och stigit kraftigt sedan 2009.