Testområde för vindkraft planeras på Västkusten

Foto: ABB

Ett testområde för utveckling och forskning om havsbaserad elproduktion planeras nu på Västkusten. Anläggningen ska kunna erbjuda testning av flytande vindkraft, vågkraft och bioenergi. Bakom satsningen står bland andra OffshoreVäst, Vinnova och Västra Götalandsregionen, skriver gp.se.

På det nya testområdet för marin energi ska man även kunna utföra tillämpad forskning inom marinbiologi, drift och underhåll, komponenters tålighet och säkerhet. Anläggningen kommer att ha kapacitet att leverera cirka 15 megawatt el.

Nyligen avslutades en förstudie där SP tillsammans med Scandinavian Wind, Lightswitch och Sweco undersökt förutsättningarna för den så kallade testbädden och letat efter en lämplig plats. Med förstudien har man även uppnått målet att få en övergripande bild över hur en testbädd kan stödja den marina energisektorn i Sverige och Europa på lång sikt. Enligt European Wind Energy Association kan flytande vindkraft bara i Nordsjön försörja hela EU med el fyra gånger om.

För den svenska offshore-branschen är det viktigt att få tillgång till en svensk testbädd. Då får svenska utvecklingsbolag tillgång till miljöer där de kan pröva sina produkter. I stället för att som idag hänvisas till andra länder, vilket både är dyrt för företagen och bromsar upp utvecklingen i Sverige.

Pierre Ingmarsson, ansvarig för kartläggningen på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, säger till Gp att reaktionerna på projektet varit blandade och att kommunen och Länsstyrelsen är allmänt positiva, medan Försvarsmakten och Havs- och vattenmyndigheten har åsikter och förslag.

Pierre Ingmarsson betonar vikten av att alla berörda är med i processen annars blir det inget testområde.

Den preliminära kostnaden för testområdet ligger strax över 105 miljoner kronor. Enligt tidsplanen ska anläggningen vara i drift redan 2015, men Pierre Ingmarsson tror det tar ytterligare ett par år innan den börjar generera el.