Danskarna bäst på vindkraft

Foto: Vattenfall

I december medverkade Vattenfall till nytt världsrekord i vindkraft. Enligt siffror från Energinet.dk kom 54,8 procent av Danmarks el från vindkraft under december månad. Att mer än hälften av elen kommer från vindkraft under en månad har aldrig hänt förut i något land.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft. Dagsrekord slogs 21 december då de danska vindkraftverken alstrade mer ström än hela den danska totalkonsumtionen den dagen.

Vattenfalls vindkraftanläggningar producerade tillsammans 1 172 GWh. Totalt bidrog Vattenfall med 10,6 procent av den samlade vindproduktionen i Danmark 2013, som uppgick till 11 100 GWh.

Trots rekordet var 2013 över lag ett dåligt vindår, med undantag för december. Rekordet blev möjligt tack vare en kapacitetsökning i form av nya vindkraftverk.

Vattenfall kommer inte att anlägga några nya vindkraftparker i Danmark under 2014, men under året sker en förstärkning av anläggningen Klim. De befintliga 35 vindkraftverken kommer att bytas ut mot 22 moderna 3MW-turbiner. Det gör Klim till Danmarks största landbaserade vindkraftpark.