CMP inviger nya vindkraftverk

Bild: CMP

Tre nya vindkraftverk hos Copenhagen Malmö Port har invigts av Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare Morten Kabell. Vindkraftverken är placerade på land och ger hamnens torrbulksområde en ny profil. 

De tre nya vindkraftverken ingår som ett led i Köpenhamns strategi att bli koldioxidneutralt senast år 2025. Detta ska ske bland annat genom att bygga fler vindkraftverk omkring staden. Vindkraftverken är också en viktig signal om att By og Havn, och därmed CMP, verkar för en alltmer miljövänlig utveckling.

– Det är en utveckling som vi på CMP stödjer bland annat genom att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen från våra maskiner och fordon. Vi gläder oss att Prøvestenen nu fått en tydlig och miljöriktig symbol i form av tre vindkraftverk, säger Gert Nørgaard, Strategy and Planning Manager på CMP. 

Varje vindkraftverk har en effekt på 2,3 MW och är 115 meter högt. Själva tornen höjer sig 80 meter över marken. Vindkraftverken ägs av HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, och togs i drift i december. CMP:s moderföretag By og Havn äger marken där de nya vindkraftverken står.