Vindkraft i fokus på konferens i Uppvidinge

Foto: Eon

I Uppvidinge kommun anordnades nyligen två konferenser med inriktning på miljö och klimat­förändringar. Förmiddagen ägnades åt vindkraft, bland annat fördelarna med den modell regeringen har föreslagit för att minska tröskel­effekterna när ny förnybar energi ska anslutas till elnätet, skriver Smålandsposten.

Konferensen inleddes av kommunstyrelsens ordförande som talade om klimatförändringar och mer extremt väder men också vad Uppvidinge kan göra mer än att energibespara som alla andra. Han menade att kommunen kan göra skillnad vindkraften genom bland annat vindkraft.

Vindkraftsparken i Tvinneshedaområdet är beslutad och Eon väntar på att få påbörja förstärkning av ledningen mellan Hageskruv och Bredhälla och förslaget är att göra en utbyggnad med 500 megawatt, vilket motsvarar cirka 175 vindkraftverk med en genomsnittlig effekt på 2,85 megawatt. El­anslutningen beräknas bli färdig 2016 och även om Stena kan börja bygga tidigare blir det först då det kan bli full leverans på nätet.