ABB vidtar förebyggande åtgärder

Ulrich Spiesshofer, vd ABB. Foto: ABB

ABB har vidtagit flera åtgärder för att förebygga att höststormar i Nordsjön åter ska drabba deras vindprojekt där, såsom att planera för att huvuddelen av arbetet utförs tidigare under året, och att dela risken med finans- och försäkringsbolag. Det framkom på ABB:s telefonkonferens under onsdagen, där vd Ulrich Spiesshofer och finanschef Eric Elzvik svarade på frågor om vinstvarningen. - Jag är trygg med att vi vidtar åtgärder nu som gör att vi inte kommer att behöva drabbas så här hårt i framtiden, sade Ulrich Spiesshofer. Han meddelade även att en uppdatering angående ABB:s långsiktiga finansiella mål kommer att lämnas i samband med bokslutet den 13 februari. Société Générale skriver i en kommentar efter konferensen att det kan handla om en vidgad marginalmålskorridor inom Power Systems från nuvarande 9-12 procent - men påminner även om en nedskrivning i slutet av 2012 som gjorde att divisionens resultat kunde överraska positivt under årets nio första månader. Dessutom kan divisionens nya chef ha "rensat skrivbordet" med denna nedskrivning, spekulerar den franska investmentbanken, som sänker sitt estimat för operationell ebitda-marginal inom Power Systems under helåret 2014 med två procentenheter, till 8 från 10 procent. En lägesuppdatering lämnades också under konferensen. Enligt Ulrich Spiesshofer var affärsläget inom Power Systems under det fjärde kvartalet ungefär som under de första tre månaderna 2013. Goldman Sachs skriver i en kommentar att nedskrivningarna understryker den betydande risken i att vara involverad i den typen av stora projekt det är fråga om, och att dagens varning stärker den oro som fick banken att sänka sin ABB-rekommendation till behåll från köp i augusti. På grund av höststormarna, med vindar kring 60 meter per sekund, drabbades samtliga de tre stora vindkraftsprojekt som ABB är engagerat i: personal fick evakueras flera gånger när projektet var inne i sitt mest kritiska skede. Stormeffekter utgjorde 75 procent av nedskrivningen på 260 miljoner dollar enligt vd.

Resten står "vissa operationella problem" för. Beloppet kan ställas mot förväntade 209 miljoner dollar i operationellt ebitda-resultat för divisionen under det fjärde kvartalet 2013. Därutöver tar ABB en kostnad på 50 miljoner dollar under rörelsenivån, kopplad till omstrukturering till följd av svag orderingång i kraftsegmentet - vissa personalnedskärningar sker inom divisionens västeuropeiska länder - gamla ABB-engagemang och legala kostnader. Ett exempel på gammalt engagemang är en flygplats i Sydafrika, som ABB nu har gått ur med förlust. Detaljer om tvisterna lämnades inte. ABB aviserade i december 2012, i samband med ett strategiskifte för divisionen, ett nytt marginalmål för Power Systems: den operationella ebitda-marginalen skulle vara 9-12 procent och nås under det fjärde kvartalet 2013. Enligt SME Direkts sammanställning från den 15 oktober väntade sig analytikerna då en marginal på 9,3 procent, eller som sagt 209 miljoner dollar.

(Nyhetsbyrån Direkt)