EU ska sänka utsläpp med 40 procent till 2030

Foto: Freefoto.com

Utsläppen av växthusgaser i EU ska minska med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Samtidigt ska andelen förnybara energikällor öka till 27 procent. Det föreslår EU-kommissionen som bindande krav, tillkännagav kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en presskonferens. Dock kommer inga bindande EU-krav att sättas på nationell nivå för EU-länderna för förnybar energi, även om länderna självmant kan sätta sådana mål. "Klimatpaketet är både ambitiöst och kostnadseffektivt. Det finns ingen motsättning mellan miljöns och industrins intressen om det hanteras väl", sade José Manuel Barroso då han presenterade förslaget till ramverk för klimatpolitiken fram till 2030. Kommissionen lade också fram rekommendationer om skiffergas för EU-länder som vill använda denna energikälla. Däremot vill kommissionen invänta en utvärdering i år av insatserna för att öka energieffektiviteten innan nya förslag läggs. Vid presskonferensen presenterade också energikommissionär Günther Oettinger en studie varför EU:s energipriser ligger betydligt högre än viktiga internationella konkurrenter, som USA. Klimatkommissionär Connie Hedegaard sade att förslaget gör det möjligt för investerare att känna säkerhet om vilken väg utvecklingen kommer att ta. "En 40-procentig sänkning av växthusgaser till 2030 är ett realistiskt mål", sade hon. EU-toppmötet den 20-21 mars ska behandla klimatpaketet. (Nyhetsbyrån Direkt)