Skärpta krav på buller

Foto: Daryoush Tahmasebi

Vindkraftbolaget HS Kraft och störda bybor är missnöjda med Kristianstads kommuns plan att få länsstyrelsen att skärpa bullerkraven under kvällar, nätter och morgnar, skriver ATL.nu.

"Kristianstads kommun har, så vitt vi erfar, för avsikt att pröva frågan om lägre riktvärde, i förhållande till det gängse som vi enligt miljötillståndet har att förhålla oss till vad gäller Karsholms Vindbrukspark. Samma riktvärde gäller för andra vindbruksparker, och fungerar bra där - vilket vi själva har erfarenhet av. Vi välkomnar i så fall kommunens initiativ till denna prövning, då det kan komma att öka kunskapsnivån.", skriver Håkan Wallin, HS Krafts vd, i ett mejl till ATL.

Håkan Wallin menar även att detta borde vara av nationellt intresse för den fortsatta utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion genom vindbruket.

Urban Eriksson som bor i närheten av vindkraftparken anser att boendemiljön blivit förstörd. Han är tveksam till att länsstyrelsen verkligen kommer att skärpa bullerkraven eftersom länsstyrelsen, enligt honom, består av ett fåtal vindkraftspositiva personer som har ett förflutet i vindkraftsindustri.