NCC anlägger för vindkraftverk i Malå

Foto: Scx.hu

NCC Construction Sverige anlägger grundfundament och vägar för 23 vindkraftverk på berget Åmliden i Malå kommun, tio mil väster om Skellefteå. Vindkraftsparken beräknas förse upp till 25 000 hushåll per år med förnyelsebar energi. Uppdragsgivare är Nordisk Vindkraft och ordern är värd cirka 70 miljoner kronor.

Vindkraftverken placeras på Västerbottens högsta berg Åmliden i Malå kommun, där NCC fått i uppdrag att schakta och gjuta grundfundamenten. – Vi gjuter fundament i armerad betong med en diameter på upp till 23 meter och som sträcker sig två och en halv meter ner i marken. I dem placeras sedan de 100 meter höga tornen, säger Hans Levander, affärschef på NCC Construction Sverige, region Norrland i ett pressmeddelande. Det krävs också rejäla transportvägarna för de långa och 70 ton tunga verken som levereras och monteras av Vestas. För att göra vägen framkomlig och bärig ska NCC förstärka, bredda och räta ut fem kilometer befintlig väg och bygga 13 kilometer ny väg fram till uppställningsplatserna. De 23 vindkraftverken ger en totaleffekt på 41 megawatt och kan förse cirka 25 000 hushåll med förnybar energi som levereras av Skellefteå Kraft. Åmlidens vindpark byggs nära Ytterberg där Nordisk Vindkraft nyligen påbörjat en annan vindpark.   – Området lämpar sig bra för vindkraft och är fastställt som riksintresse för vindbruk. Det här blir vår sjätte vindpark på sex år, säger Mats Sköld, platschef på Nordisk Vindkraft AB. NCCs arbete har startat och beräknas vara klart i slutet av året. Det sysselsätter 30 personer. Leverans och montage sker från våren 2012 och driftsättning i slutet av 2012.