Många nya HVDC-projekt

Foto: ABB

Ordermässigt blev 2013 ett mellanår för HVDC men flera nya aktörer från Japan, Korea, Kina och USA visar att de vill vara med nu när projekten verkar hopa sig för 2014 och framåt, och en rad nya projekt tillkännages fortlöpande, skriver dt.se.

ABBs kunder, nederländska TenneT och danska Energinet, inledde året med ett avtal om att bygga en 30 mil lång HVDC-förbindelse till havs mellan Endrup i Danmark och Eemshaven i Holland. Projektet är värderat till 4,5 miljarder och EU har redan finansierat en del med 86,5 miljoner euro.

Projektet följs sedan av en kabel till Kriegers flak och vidare till Tyskland.

Fram till 2020 finns tolv nya projekt som berör Storbrittanien, fyra HVDC-korridorer genom Tyskland, en ny Gotlandskabel, två nya kablar från Norge till kontinenten, tio sjökablar i Medelhavet. Därtill början till ett supergridnät i Nordsjön för att ansluta vindkraft till havs med hjälp av högspänd likström.

Transmission Developers, i USA, vill bygga en HVDC-sjökabel mellan USA och Kanada i Lake Champlain på 1000 megawatt. Projektet är värderat till 1,2 miljarder dollar.

ABB har tidigare sagt att de aldrig haft så många offerter ute som nu och att de inriktar sig på att vinna de som ger bäst lönsamhet.