Rabbalshede Kraft bygger vindkraft i Mariestad

Foto: Rabbalshede Kraft

Vindpark Lyrestad i Mariestad kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till åtta vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 24 megawatt och upp till 200 meter i totalhöjd. De åtta vindkraftverken är en del av en större vindpark om totalt upp till 22 vindkraftverk.

Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i november 2011. Mariestads kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade miljötillstånd i maj 2013, tillståndet har nu vunnit laga kraft.