Ny tillförordnad vd för Swerea MEFOS

Foto: Torbjörn Bergkvist

Styrelsen i Swerea MEFOS har från och med den 15 januari utsett Mats Sundgren till tillförordnad vd för Swerea MEFOS. Mats är för närvarande forskningschef på avdelning Metallurgi och Miljö.

‐ Swerea MEFOS har under de senaste åren utvecklats mycket väl. Nya affärsområden som fluidbäddsteknik och agglomerering har tillkommit, och vindkraft i kallt klimat är ett forskningsområde under bildande. Mats Sundgren har med sin breda industrierfarenhet varit med och startat upp de nya affärsområdena. Han har också under sin industrikarriär byggt upp ett mycket brett nationellt och internationellt kontaktnät som kommer att vara viktigt i hans nya roll som tillförordnad vd för Swerea MEFOS, säger Jarl Mårtenson, ordförande i Swerea MEFOS.

‐ Det ska bli mycket spännande att ta sig an uppgiften att leda Swerea MEFOS. Företaget har expanderat de senaste åren och vi är nu nära 100 medarbetare. Under 2014 kommer vi att satsa ytterligare på att utveckla och marknadsföra våra resurser, personella och tekniska, så att vi kan fortsätta att vara ett världsledande pilotforskningsinstitut, säger Mats Sundgren.

Tidigare vd Göran Carlsson är från och med den 12 december tillförordnad vd och koncernchef för moderbolaget Swerea med säte i Stockholm.