Eolus Vind säljer kraftverk till Wallenstam

Foto: sxc.hu

Eolus Vind säljer tre vindkraftverk till Wallenstam och förvärvar samtidigt Wallenstams ägarandel om sex procent i Triventus AB. Eolus och Wallenstam har tecknat avtal innebärande att Wallenstam köper tre Vestas V90 2,0 MW som är under uppförande i projekt Nyckeltorp i Skara kommun av Eolus. Parken väntas vara i drift under april 2014. Eolus förvärvar samtidigt samtliga Wallenstams aktier i Triventus AB som uppgår till 6,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt 37,5 procent i vindkraftsprojektet Lunnekullen i Tibro och Karlsborg kommuner där Eolus sedan tidigare äger 37,5 procent.