Frankrike kan missa målet för förnybar energi

Foto: sxc.hu

Frankrike kommer att missa sitt mål för förnybar energi för år 2020 med över en tredjedel om man inte minskar byråkratin och ökar stödet till sektorn, som släpar sina europeiska grannar, enligt en fransk grupp för förnybar energi, rapporterar Reuters.Frankrike satte under 2007 ett mål att nå 23 procent förnybar energi i landets energimix 2020, vilket är över det mål på 20-procent som fastställts av EU.Syndicat des energi Renouvelables (SER), landets största lobbygrupp för förnybar energi menar att om reglerna inte ändras, skulle 35 procent av de 20 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) riktade för 2020 saknas.Jean-Louis Bal, chef för SER, sade vid en pressträff att gruppen skulle lägga fram nya lagstiftningsförslag för att säkerställa målen skall uppnås.

– Det är inte för sent, men det är nu vi måste slå larm, för om vi väntar till 2015 så kommer det att vara för sent, sade Bal. Det finns inte tillräckligt ekonomiskt stöd, men det är inte den enda frågan. Det finns också ett behov av att lyfta administrativa hinder, särskilt för vindkraft.Enligt SER sker överklaganden mot vindkraftsprojekt nu nästan systematiskt, vilket försenar projekt med två till tre år.Frankrike har installerat cirka 6 000 MW i vindkraftskapacitet, men SER hävdar att landet nu kommer att behöva installera 1 500 MW per år fram till 2020 för att uppnå sitt mål på 19 000 MW. Runt 1 100 MW i vindkraft installerades 2010.Värme, vindkraft och biobränslen, vilka SER anser är de viktigaste sektorerna, släpar efter de satta målen. Dock förväntas solenergin nå sitt mål, enligt SER.