Örebro och Kumla satsar på vindkraft

Foto: sxc.hu

Örebro och Kumla startar ett energisamarbete. Under 2014 ska kommunerna bygga tio vindkraftverk som ska stå klara om ett år. Satsning kommer att kosta ett par hundra miljoner men kommer att generera pengar från start, skriver Sveriges Radio Tvärsnytt.

– Om man tittar på lönsamheten för vindkraftverken så ser vi att vi kommer att tjäna pengar på projekten vi går in i redan första året, säger Petter Arneback vd Kumbro Vind AB.

Kommunerna räknar även med att ytterligare vindkraftverk ska byggas fram till 2020 då totalt 20-25 vindkraftverk ska vara igång. Örebro kommun har som mål att vara helt självförsörjande på förnyelsebar el samma år.