SPM får order från Slättens Vind

Foto: Freefoto.com

SPM har mottagit sin första order på onlinesystemet Intellinova Compact. Lagerövervakningssystemet har beställts av Slättens Vind för montering bolagets vindkraftverk.Tillsammans med andra delägare äger Slättens Vind Ekonomisk Förening i dagsläget vindturbiner i drygt tjugo vindkraftsparker. Beräknad produktion för Slättens Vind år 2011 är cirka 35 GWh och cirka 50 GWh för 2012.Slättens Vind menar att lagerövervakning i vindturbiner är ett bra verktyg för att säkerställa driftsäkerheten i de vindturbiner föreningen är ägare till eller delägare i. En lagerskada kan upptäckas tidigt och växellådshaveri kan därmed undvikas.Slättens Vind köper nu, tillsammans med delägarna, systemet från SPM för installation i tio vindkraftverk. Installation och driftsättning beräknas vara slutfört i oktober 2011.