2013 bra år för vindkraftproduktion

Foto: Torbjörn Bergkvist

Energimyndighetens har gjort en preliminär sammanställning av elmarknaden 2013. I huvuddrag kan året sammanfattas med låg elanvändning, lägre elproduktion från vattenkraft men en ökning i el från vindkraft med 30 procent och kärnkraften stod för sin högsta årsproduktion sedan 2007.

Produktionen av el från vindkraft fortätter att öka och kommer troligen att passera 9,3 terawattimmar i år. Den hittills högsta veckoproduktionen är 0,38 terawattimmar och rekordet sattes vecka 49. Produktionsökningen mellan 2012 och 2013 blir minst 30 procent vilket är något högre än mellan 2011-2012 då ökningen var 17 procent men inte i närheten av ökningen mellan 2010-2011 som var hela 74 procent.