Ockelbo, Gotland och Malå toppar Vindkraftslistan

Foto: Torbjörn Bergkvist

Under första halvåret 2013 har 132 nya vindkraftverk tagits i drift i Sverige. Mest vindkraft finns i Ockelbo som därmed toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Gotland tar silverplatsen och Malå kniper tredjeplatsen.

– Vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Vindkraften pressar elpriset för svenska konsumenter samtidigt som elexporten leder till minskade klimatutsläpp i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

I hela landet har 132 nya vindkraftverk tagits i drift under första halvåret 2013 och det fanns vid halvårsskiftet vindkraft i 167 kommuner, medan resterande 124 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet). Totalt fanns det 2 517 vindkraftverk i Sverige vid utgången av juni 2013. Ockelbo toppar listan efter invigningen av Jädraås vindkraftspark.

– Utbyggnaden av vindkraft bidrar till att stärka svensk ekonomi och till att öka konkurrensen på elmarknaden. Vindkraften ger ökade möjligheter till lokalt ägande, och såväl kommuner och företag som privatpersoner kan delta i utbyggnaden av den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om man rangordnar kommunerna utifrån deras vindkraft i relation till lands- och havsytan toppas listan av Malmö, med den havsbaserade vindkraftsparken vid Lillgrund, följt av Ockelbo och Mjölby.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. I hela landet producerar vindkraften nu 9 TWh el, vilket motsvarar drygt 6 procent av all elanvändning, säger Annika Helker Lundström.