Vinden gav negativt elpris i Danmark

Foto: Vattenfall

Under söndagsmorgonen blev elpriset negativt i Danmark. Det innebär att hushållen kunde förbruka el och få betalt för det. Anledningen till detta var låg elförbrukning, hög vindkraftsproduktion samt begränsad exportkapacitet vilket stängde in elöverskottet. 

Natten mellan lördag och söndag i helgen blåste det kraftigt i Danmark samtidigt som elförbrukningen var låg. Detta resulterade i ett negativt elpris mellan klockan 01.00 till 08.00. Som lägst noterades ett elpris på -50 euro per megawattimme mellan 02.00-03.00.

Det har sedan 1 december 2009 varit möjligt med negativa priser på elbörsen Nordpool.  Det innebär att aktörer som handlar på börsen även kan lägga negativa bud. Prisgolvet som är definierat av Nordpool ligger på -500 euro per megawattimme.

Det är inte ofta vi ser negativa elpriser. I takt med att det byggs fler vindkraftsanläggningar kommer detta dock att bli mer vanligt. Vindkraften är svår att reglera vilket leder till att det vid vissa tillfällen blir ett kraftigt överskott på elproduktionen. Anledningen är att anläggningens produktion mer beror på hur det blåser snarare än elbehovet.

I Sverige är det mindre vanligt med negativa elpriser. Anledningen är att det svenska elsystemet har betydligt mindre andel vindkraft jämfört med Danmark. I en perfekt marknad ska allt överskott av el exporteras till angränsande länder. På den nordiska marknaden kvarstår dock problemet med flaskhalsar i nätet som ibland begränsar överföringskapaciteten mellan olika elområden.

Negativa elpriser är gynnsamt för hushåll med rörligt elpris. Bäst effekt uppnås om konsumenten har ett timavräknat rörligt elpris och kan se till att maximera sin elförbrukning under just de timmar när elpriset är negativt.