Eolus Vind säljer kraftverk till Malmö stad

Foto: sxc.hu

Eolus Vind AB har tecknat avtal om att sälja ett vindkraftverk till Malmö Stad efter att ha vunnit en offentlig upphandling. Det aktuella vindkraftverket kommer att uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i Sundsvall kommun. Vindpark Nötåsen omfattar sammanlagt fyra vindkraftverk som Eolus planerar att uppföra under 2014.  Malmö Stad kommer att tillträda vindkraftverket i september månad nästa år efter avslutad provdrift.