Vintlyft för Eolus Vind

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 29,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (18,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:28 kronor (0:85). Nettoomsättningen uppgick till 383 miljoner kronor (229). Rörelseresultatet blev 41,6 miljoner kronor (28,9), och resultatet före skatt uppgick till 39,0 miljoner kronor (21,4). Styrelsen upprepar tidigare kommunicerad prognos för innevarande räkenskapsår, vilket innebär en omsätter över 1.600 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto över 140 miljoner kronor. (Nyhetsbyrån Direkt)