Energimyndigheten i samarbete med Västra Götalandsregionen

Foto: Marcus Samuelsson

Västra Götalandsregionen blir ny nod inom Nätverket för vindbruk. Nyligen beslutade Energimyndigheten att ge uppdraget att driva noden med ansvar för näringslivs- och affärsutveckling till Västra Götalandsregionen.

– Det känns roligt att få förtroendet för en så viktig arbetsuppgift, säger Tomas Österlund på Västra Götalandsregionen.

Ett viktigt uppdrag för den nya noden blir att samordna och koordinera de olika näringslivsprojekt som i dag bedrivs inom ramen för Nätverket för vindbruk. Noden kommer också att göra insatser för att utveckla kunskap och metoder inom näringslivs- och affärsutvecklingsområdet kopplat till vindkraftsutbyggnaden.

– Vi ska verka för ett starkt svenskt näringsliv inom vindkraft som ligger väl framme i utvecklingen nu när branschen växer över hela världen, säger Tomas Österlund.

Nätverket för vindbruk bildades på uppdrag av regeringen 2009 för att sprida kunskap och erfarenheter om vindkraft. Ett annat mål är att verka för att svensk industri och lokalt näringsliv ska kunna dra största möjliga nytta av vindkraftsutbyggnaden, och det är framför allt kring dessa frågor som den nya noden ska jobba.

Västra Götalandsregionen har genom projektet Power Väst bedrivit verksamhet regionalt på vindkraftsområdet med inriktning på industri- och näringslivsfrågor sedan 2008. I projektet samverkar Västra Götalandsregionen med en rad industrier och andra företag kopplade till vindkraftssektorn i sin region. Dessutom finns ett nära samarbete etablerat mellan projektet och Svenskt vindkrafttekniskt centrum på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.