Siemens mottar jätteorder för landbaserad vindkraft

Foto: Siemens

Siemens ska leverera 448 vindturbiner med en total kapacitet på 1050 megawatt och tillhandahålla service för dessa under flera år. Beställaren är det amerikanska energiföretaget MidAmerican Energy. Detta är inte bara den största orden, för landbaserade vindkraftverk, någonsin för Siemens utan även den största enskilda ordens globalt sett.

Vindturbinerna är 2,3 megawatt vardera och har en rotordiameter på 108 meter. De ska installeras i fem olika projekt i Iowa, USA. Siemens kommer att ansvara för underhåll och service av dessa.

Iowa är en av de ledande staterna inom vindenergi i USA. 2012 kom ungefär 24 procent av den totala elproduktionen från vindkraft.