Underhåll av vindkraft skapar nya jobb

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget

Vindkraften skapar nya, långvariga jobb. Ett nybyggt kraftverk behöver service och underhåll under hela sin livslängd dvs mellan 20 och 30 år. Triventus Energiteknik växer snabbt och på 3 år har man tagit 10 procent av underhållsmarknaden. Av Sveriges 1700 vindkraftverk underhåller företaget idag 170 stycken. Den kraftigt växande marknaden märks också på Triventus Energitekniks utbyggnadstakt. Nu startar bolaget ett servicekontor i Staffanstorp. Etableringen består av ett serviceteam med två tekniker. I juni etableras också ett servicekontor i Trollhättan/Vänersborgsområdet och expansionen fortsätter norrut i Sverige. Triventus Energiteknik AB har idag sju serviceteam igång i Sverige och är skandinaviskt servicecenter för tre vindkraftfabrikat. Företaget är en del i Triventus-koncernen, som verkar inom stora delar av värdekedjan kring produktion av förnybar energi.