Söderhamns kommun missar miljonbidrag

Foto: Wikimedia Commons

Söderhamns kommun missar ett EU-bidrag på tre miljoner kronor. Orsaken är en felaktig upphandling i samband med utbyggnaden av Orrskärshamnen inför vindkraftssatsningen på Storgrundet, skriver helahälsingland.se.

Orrskärshamnen skulle bli navet under uppbyggnadsfasen av WPD:s havsbaserade vindkraftspark på Storgrundet strax utanför Storjungfrun. När vindkraftverken sedan var i drift skulle den fungera som en supporthamn.

Hamnen behövde först anpassas och byggas ut för sammanlagt tolv miljoner kronor, varav EU:s strukturfond skulle stå för tre miljoner kronor.

Kommunen har redan gjort den första etappen av ombyggnationen vilket har kostat 5,9 miljoner kronor.

Tillväxtrådet, som sköter EU:s strukturfonder, har nu meddelat kommunen att man inte kommer att betala ut några EU-bidrag till Orrskär för att kommunen inte har följt Lagen om offentlig upphandling.

Enligt Tillväxtrådet har kommunen gjort en otillåten direktupphandling i stället.

Utbyggnaden av Orrskär kommer därför inte att fortsätta men det beror inte enbart på de indragna EU-bidragen.

WPD har svårt att hitta finansiärer till vindkraftsparken på Storgrundet, och har dessutom flaggat för att använda sig av Långrörshamnen om man ska bygga vindkraftsparken.