Nätstyrning ger grön el på ö i Atlanten

Foto: ABB

ABB har levererat och driftsatt en lösning för styrning av mikroelnät på ön Faial i Atlanten. Lösningen ska tillföra mer vindkraft till energimixen utan att försämra stabiliteten i elnätet på ön.

Faial är en av nio vulkaniska öar i ögruppen Azorerna som tillhör Portugal och ligger mellan Europa och Nordamerika. Ön med 15 000 invånare har ett elnät som drivs som ett självförsörjande mikroelnät som försörjs av sex oljeeldade generatorer, vilka producerar upp till 17 megawatt elkraft.

Det lokala elbolaget, Electricidade dos Açores (EDA), har installerat fem vindturbiner som en del av satsningen att öka kapaciteten i elnätet med över 25 procent, förutsatt minsta möjliga miljöpåverkan på ön som till stor del lever av turism.

– ABB:s teknik ska underlätta styrningen och övervakningen av alla vindturbiner och oljeeldade generatorer på ön, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. Det är en viktig funktion eftersom intermittent vindkraft kan orsaka frekvens- och spänningsvariationer som kan göra elnätet instabilt och i extrema fall leda till störningar i eltillförseln och strömavbrott.

Styrsystemet kommer att beräkna den mest ekonomiska konfigurationen, säkerställa balans mellan utbud och efterfrågan, maximera integreringen av vindkraft och optimera generatordriften så att hela systemet får bästa möjliga verkningsgrad efter sin fulla potential. Integreringen av vindkraft i elnätet kombinerat med ABB:s lösning beräknas spara runt 3,5 miljoner liter bränsle per år.