Vindkraft hotar Södra Ölands världsarvsstatus

Foto: Wikimedia

I och med bygget av sex nya vindkraftverk i Degerhamn och Albrunna hotas världsarvsstatusen för södra Ölands odlingslandskap. Riksantikvarieämbetet och Unescos expertorgan Icomos varnar för att de 130 meter höga kraftverken är så dominerande för landskapsbilden att världsarvsvärdena kan gå förlorade, skriver Sveriges radio P4 Kalmar.

Karin Bergman, chef för länsstyrelsens miljö- och naturavdelning, ser fram emot att Unesco tittar närmare på frågan.

– Självklart kommer det visuella intrycket av det öppna odlingslandskapet och horisonten att påverkas av kraftverken. Men hur upplevelsen av själva världsarvet påverkas, det vill säga radbyarna och markanvändningen, är svårare att bedöma. Där ser vi fram emot en fördjupad konsekvensanalys i Unescos fortsatta hantering, säger Karin Bergman.

På tisdagen beviljade kommunstyrelsen i Mörbylånga bygglov för vindkraftverken som Cementa vill bygga tillsammans med vindkraftsföretaget O2. Den 17 december klubbas beslutet i kommunfullmäktige.

I ks krävde Margareta Lööf-Johansson (s) återremiss för att bland annat avvakta Riksantikvarieämbetets tolkning av ICOMOS brev.

Drygt hundra boende på södra Öland protesterar mot bygget och kommer att överklaga kommunens beslut.